nguyenngan182106 9/13/2023 3:23:29 PM
Giúp tôi với câu này môn Toán 12Bài tập: Xét tính đơn điệu của các hàm số sau:y= 3x-2/-x+2